14 Oh golly, but I’se Happy! By King, Ben

Talk about de possum en de rabbit en de deer.
En bake leg o’ mutton. En hog-jole en greens.
Talk about de turkey en feesh de niggers spear.
W’y how yo’ talk. Yo’ doan know what dis means.
Talk about de spring house en roas’ pork en sech,
En buttahmilk ter fill a man wid glee.
De white man kin tackle all this nonsense ef he mus’.
But de watah-milliun’s good ‘nuff fo me.

BEN KING.
Dieses Kapitel ist Teil des Buches STREET TYPES GREAT AMERICAN CITIES